Languages
​資源足跡
首頁    |    再生認證
目前人類的日常生活需要相當於1.5個地球的資源來供應,並吸收與分解產生的廢棄物,亦即地球需要一年又六個月的時間來重新轉換我們僅一年就耗用的資源。 聯合國預測,假若目前全世界人口對地球資源的耗用情況持續下去,到了2030年,我們需要相當於二個地球來供應我們生活所需要的資源,但是地球卻只有一個;目前我們已經處於「超過地球生態負荷(Global Ecological Overshoot)」

使用再生資源是減緩地球負荷的方法之一,每公斤的REcoTec可以減少17公斤以上的碳排放量,水的耗用量可以減少53公斤  
                                                                                 
 
                                               地球資源耗用量預測 資料來源:Global Footprint Network
 
 
項次 名稱 耗用量 排放係數 碳排放量
(kg / CO2 eq.)
01 聚乙烯醇 0.80kg / kg 6.1672 4.9338
02 丁醛 0.45kg / kg ------ ------
03 電力 2.00kw.h / kg 0.6360 1.2720
04 蒸氣 10.00kg / kg 0.2336 2.3360
05 45.00kg / kg 0.1900 8.5500
06 回收製程 0.13kw.h / kg 0.6360 0.0818
合計 17.0100 
減少之碳排放量 資料來源:綠德實驗室
 
項次 名稱 耗用量(KG / KG)
01 聚乙烯醇 8.0
02 聚乙烯醇縮丁醛 45.0
合計 53.0
減少之水耗用量 資料來源:綠德實驗室